• La immobiliària de Sitges - Real Estate agent.

Dimarts a Divendres de 9 a 14 i de 17 a 20

Dissabtes de 9 a 14.30

Bonaire 3

08870 Sitges

+34 93 894 4851

hola@farreras.net

Compara llistats

Declaració informativa de la cessió d’ús d’habitatges amb finalitats turístiques

Declaració informativa de la cessió d’ús d’habitatges amb finalitats turístiques

S’aprova el Model 179 de “Declaració informativa de la cessió d’ús d’habitatges amb finalitats turístiques

Al BOE de 30 de maig de 2018 s’ha publicat l’Ordre HFP / 544/2018, de 24 de maig, per la qual s’aprova el model 179, de “Declaració informativa trimestral de la cessió d’ús d’habitatges amb finalitats turístiques” i s’estableixen les condicions i el procediment per a la seva presentació.

Han de presentar el nou model 179 les persones i entitats que prestin el servei d’intermediació entre els cedents i els cessionaris de l’ús d’habitatges amb finalitats turístiques, ja sigui a títol onerós o gratuït. Tenen aquesta consideració les persones o entitats constituïdes com a plataformes col·laboratives que mitjancin en la cessió d’ús i tinguin la consideració de prestador de serveis de la societat de la informació (amb independència que prestin o no el servei objecte d’intermediació o de la imposició de condicions relatives al preu, les assegurances, els terminis o altres).

El model s’haurà de presentar amb periodicitat trimestral excepte en 2018, en el qual tindrà caràcter anual.

Publicacions relacionades

El lloguer en la renda del 2017: com es declara i quines deduccions es poden aplicar

El lloguer en la renda del 2017: com es declara i quines deduccions es poden aplicar Ja ha...

Continuar llegint

Saps què és un Bitcoin?

Segons Idealista, està en boca de tots. En només cinc anys una bitcoin ha passat de no valer...

Continuar llegint

Assesoria Fiscal

Avui en dia, el correcte funcionament d'una empresa, té un dels seus pilars fonamentals en una...

Continuar llegint