A la nostra Corredoria d’Assegurances, us oferim tos els productes del mercat en els seus diferents rams.
Des del 1973, assegurem el benestar i la tranquil·litat de milers de famílies i empreses a tota la comarca del Garraf.Entre d’altres, us oferim:

Serveis per a empreses:
Multiriscos empresarials
Responsabilitat Civil: Explotació, Productes, Patronal, Subsidiaris, etc.
Ingenyeria: Avaries de maquinaria,
Tot Risc en construcció: Assegurances desenals.
Accidents i vida: Col·lectius, Convenis, Externalització de pensions.

Corredoria d'Assegurances FarrerasAssegurances de Defensa Jurídica tant a particulars com a empreses.

Assegurances d’assistència en viatge a particulars i de responsabilitat civil familiar.

Serveis a particulars:

Automòbils: Qualsevol tipus de vehicle, incloent turismes, camions, motocicletes, tractors, etc
LLar:Vivendes habituals i segones residències
Vida: Riscos, Jubilació i estalvi
Financers: Rendes vitalícies, productes mixtes estalvi-inversió
Accidents: Mort, Invalidesa, Incapacitat temporal per accident o malaltia
Salut: Quadre mèdic i reemborsament de despeses
Nàutica: Embarcacions professionals i d’esbarjo.