Compara llistats

Assesoria Fiscal

Assesoria Fiscal

Avui en dia, el correcte funcionament d’una empresa, té un dels seus pilars fonamentals en una impecable gestió fiscal. Per això, no és d’estranyar que un dels serveis més demandats pels nostres clients, és el nostre servei d’Assessoria Fiscal.

A Assessoria Farreras som especialistes a l’hora d’oferir un assessorament i gestió fiscal integral tant a empreses com a persones jurídiques. Ens encarreguem de tasques tan diverses com una correcta planificació fiscal, preparem inspeccions i representacions fiscals i altres tràmits com a recursos i reclamacions.

Tot i que les competències de la nostra Assessoria Fiscal són àmplies i diverses, destaquem la gestió i tramitació telemática dels impostos indirectes (com l’IVA o l’impost sobre transmissions patrimonials) així com la planificació i liquidació de l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques (IRPF) i Impost sobre el Patrimoni.

Els nostres fiscalistes l’assessoraran també en la gestió del seu capital immobiliari, així com en la planificació i liquidació de l’Impost sobre Successions i Donacions. Ens encarreguem de reclamar ingressos indeguts i revisem i confeccionem tot el relatiu als tributs locals, IBI, IVTM, Plusvàlues, IAE, ICIO …

Com a especialistes en impostos i fiscalitat, confeccionem impostos especials, portant a terme les declaracions Intrastat i si ens ho encarreguen els nostres clients, podem sol·licitar en el seu nom fraccionaments i pagaments ajornats.

Finalment tenim especialistes en fiscalitat internacional que el podran assessorar sobre els impostos de no residents, així com les declaracions de béns a l’estranger (model 720).

Publicacions relacionades

Resum de mesures per empreses i autònoms.

RESUMEN MEDIDAS APOYO A LAS EMPRESAS Y AUTONOMOS DERIVADOS DEL  COVID-19..   MEDIDAS...

Continuar llegint

Declaració informativa de la cessió d’ús d’habitatges amb finalitats turístiques

S'aprova el Model 179 de "Declaració informativa de la cessió d'ús d'habitatges amb finalitats...

Continuar llegint

El lloguer en la renda del 2017: com es declara i quines deduccions es poden aplicar

El lloguer en la renda del 2017: com es declara i quines deduccions es poden aplicar Ja ha...

Continuar llegint

vols rebre els nostres nous pisos abans que ningú?

Deixa'ns el teu número de telèfon i t'enviarem per whatsapp els nous pisos en el moment que els publiquem!