• La immobiliària de Sitges - Real Estate agent.

Dimarts a Divendres de 9 a 14 i de 17 a 20

Dissabtes de 9 a 14.30

Bonaire 3

08870 Sitges

+34 93 894 4851

hola@farreras.net

Compara llistats

A la nostra Corredoria d’Assegurances, us oferim tos els productes del mercat en els seus diferents rams.
Des del 1973, assegurem el benestar i la tranquil·litat de milers de famílies i empreses a tota la comarca del Garraf. Entre d’altres, us oferim:
Serveis per a empreses:
Multiriscos empresarials
Responsabilitat Civil: Explotació, Productes, Patronal, Subsidiaris, etc.
Ingenyeria: Avaries de maquinaria,
Tot Risc en construcció: Assegurances desenals.
Accidents i vida: Col·lectius, Convenis, Externalització de pensions.Assegurances Farreras Sitges
Assegurances de Defensa Jurídica tant a particulars com a empreses.
Assegurances d’assistència en viatge a particulars i de responsabilitat civil familiar.
Serveis a particulars:Automòbils: Qualsevol tipus de vehicle, incloent turismes, camions, motocicletes, tractors, etc
LLar:Vivendes habituals i segones residències
Vida: Riscos, Jubilació i estalvi
Financers: Rendes vitalícies, productes mixtes estalvi-inversió
Accidents: Mort, Invalidesa, Incapacitat temporal per accident o malaltia
Salut: Quadre mèdic i reemborsament de despeses
Nàutica: Embarcacions professionals i d’esbarjo.

Assegurances de lloguer. Disposem d’una assegurança que cobreix els riscos d’impagament i vandalisme dels llogaters.