Compara llistats

Els apartaments turístics a les Comunitats.

Els apartaments turístics a les Comunitats.

A Sitges, el lloguer d’apartaments d’ús turístic és un negoci molt important. En els últims anys, s’han enregistrat moltes operacions immobiliàries de clients estrangers que compren pisos a Sitges per destinar-los a apartaments turístics, atrets sens dubte, pel bon nom que té Sitges arreu del món i pel nostre clima.

Els propietaris que volen destinar el seu pis a “Habitatge d’Ús Turístic (HUT)“, que és com s’anomena oficialment, en primer lloc han de demanar la corresponent llicència municipal i pagar la taxa corresponent. Després, han de comunicar a la Comunitat de Propietaris que destinen el seu habitatge a aquesta finalitat, facilitant un telèfon i persona de contacte per les 24 hores, amb la finalitat de resoldre qualsevol incidència que es pogués produir. Cal recordar que a Sitges, el dia d’avui, l’atorgament de llicències està suspesa fins que l’Ajuntament elabori un nou Pla d’Usos i adapti les Ordenances al respecte.

Tant els propietaris com els llogaters, han de tenir especial cura en saber que no poden portar a terme “activitats contràries a la convivència normal en la Comunitat o que danyin o facin perillar l’edifici”. Tampoc poden realitzar “les activitats que els estatuts o la normativa urbanística i d’usos del sector on es troba l’edifici exclouen o prohibeixen de forma expressa.” Encara que segons la nostra opinió, la responsabilitat és del propietari, qui ha de ser molt curós en què els seus arrendataris respectin tant les normes com la convivència amb la resta de veïns, perquè s’està produint un canvi de destinació important de l’immoble, no equiparable a l’arrendament, encara que sigui de temporada, en què la propietat obté rendiment econòmic per la seva propietat.

En aquest tipus d’apartaments, on l’estada del llogater, és curta (sol ser d’entre 4 i 15 dies a Sitges), aquests, poques vegades reben informació sobre l’ús de l’immoble, perquè el que pretenen els propietaris és facilitar al màxim l’estada dels seus clients, no provocar cap molèstia, donant una molt bona imatge al client i de retruc, tenir comentaris favorables als portals especialitzats, que fan que la seva propietat vagi pujant posicions dins del portal. Més amunt, és igual a més reserves. És clar, no?

Desgraciadament, la manca d’interès del propietari en aquest sentit, que sovint només té cura del seu propi interès econòmic, fa que es produeixin molèsties, sorolls i problemes de convivència a la resta de la Comunitat, sobretot en èpoques de màxima ocupació com ara l’estiu o el Carnaval. En resum, pot arribar a ser una activitat contrària a la convivència normal en la Comunitat, i es pot arribar a prohibir en els estatuts, previ acord de Junta (art. 553-11.1 del Codi Civil Català), o quan modifiqui clarament la destinació a habitatge dels pisos de l’immoble, si així estigués establert en el títol constitutiu de la propietat horitzontal.

Per tant, les Comunitats tenen la capacitat de regular qualsevol activitat comercial que es desenvolupi a l’immoble (el tema dels locals és una altra cosa) a condició que prèviament ja consti en el títol constitutiu o bé si es fa constar en els estatuts de la Comunitat. Aquest punt és molt difícil de veure avui en dia, ja que els promotors d’edificis mai inclouen aquesta clàusula als Estatuts o al Títol Constitutiu, perquè els podria fer perdre vendes dels pisos. Així que li cal fer-ho a la Comunitat…

Perquè una Comunitat pugui modificar aquests estatuts, els acords s’han de prendre en una Junta en la qual es convoqui reglamentàriament a tots els propietaris. És obligatori que aquest punt consti a l’Ordre del Dia (recordem que només es poden prendre acords que estiguin a l’Ordre del Dia o quan a la Junta concorrin el 100% dels propietaris i estiguin d’acord en modificar aquest Ordre del Dia abans de començar la Junta). Així doncs, el punt que s’ha d’incloure requereix l’estudi i votació de la proposta per fer efectiu el canvi dels Estatuts. En aquesta Junta s’ha d’incloure un punt en el qual s’estudiï i voti la proposta expressament i si s’escau, reformar i adaptar els estatuts de la Comunitat segons la majoria (art. 553-25.2 del Codi civil de Catalunya), que amb els vots favorables de les quatre cinquenes parts de les quotes de participació amb dret de vot (important), poden procedir a incorporar en els estatuts un nou article en el qual es prohibeixi expressament, destinar els habitatges de l’immoble a usos turístics o similars. Un problema afegit és quan a la Comunitat ja hi ha apartaments d’aquest tipus i els seus propietaris tenen dret de vot….

Si voleu saber si un apartament turístic està legalitzat i disposa de la llicència (les de Sitges totes comencen per HUTB i uns números), podeu accedir a la pàgina de la Generalitat i fer la consulta.

Resumint, tant per a propietaris com per a arrendataris és interessant i recomanable conèixer el títol constitutiu de la propietat horitzontal i els estatuts de la Comunitat. Qui vulgui aprofitar un pis com a apartament turístic, o qui pugui veure’s afectat per aquesta activitat procedent d’un habitatge veí corresponent a la seva Comunitat hauria de sol·licitar l’assessorament d’un advocat especialitzat en arrendaments o pot dirigir-se al nostre departament de Comunitats.

Publicacions relacionades

Com has de presentar casa teva ?

  Consells per presentar casa teva als teus clients Quan has decidit posar la teva propietat...

Continuar llegint

El màrqueting d’una propietat.

Si has decidit llegir això, haurem de suposar que t'interessa vendre la teva propietat. Ràpid i...

Continuar llegint

Els errors més habituals al vendre el teu habitatge.

Si has arribat fins aquí, és segurament perquè penses vendre la teva propietat. Enhorabona! O...

Continuar llegint

vols rebre els nostres nous pisos abans que ningú?

Deixa'ns el teu número de telèfon i t'enviarem per whatsapp els nous pisos en el moment que els publiquem!